HASHTAG CẦM TAY

  • GIÁ: 25X25: 45.000đ
    35X35: 55.000đ
    40X40: 65.000đ

  • Kích thước: Tùy chỉnh

  • Chất liệu: Formex 5ly

  • Công dụng: Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu. Liên hoan. Tiệc...

  • Ghi chú: Độ bền sản phẩm tốt, phù hợp sử dụng lâu dài, kích thước và hình dáng đa dạng, GIÁ THẤP.